Üyelik Sözleşmesi

 EMLAKSİTEM GAYRİMENKUL ÜYELİK SÖZLEŞMESİ

MADDE 1 - TARAFLAR

İşbu sözleşme; merkez adresi Anadolu Cumhuriyet Bulvarı No:77 Çırpıcı İş Merkezi K:1 D:101 Alsancak İzmir Türkiye olan EMLAKSİTEM GAYRİMENKUL REKLAM TANITIM HİZMETLERİ TUR. TİC. LTD. ŞTİ. (Bundan sonra EMLAKSİTEM olarak anılacaktır.) ile http://www.emlaksitem.com (aşağıda kısaca SİTE olarak anılacaktır.) isimli internet sitesinin aşağıda belirtilen hizmetlerinden faydalanan …………………  (Bundan sonra ÜYE olarak anılacaktır)  arasında akdedilmiştir.

İŞBU SÖZLEŞMEDE YER ALAN HİZMETLERDEN ÜCRETSİZ OLARAK YARARLANMASI KARARLAŞTIRILAN ÜYELER HAKKINDA SÖZLEŞMEDE YER ALAN ÜCRETE İLİŞKİN MADDELER HARİCİNDE DİĞER TÜM HÜKÜMLER GEÇERLİDİR.

MADDE 2 – KONU VE KAPSAM

İşbu sözleşmenin konusu, üye konumunda bulunan emlakçı, müteahhit ve inşaat şirketleri de dahil olmak üzere gerçek ve tüzel kişiler tarafından, gayrimenkul satma, kiralama ve benzeri hizmetlerin ve işlemlerin gerçekleştirilmesi amacına yönelik olarak söz konusu gayrimenkullere ilişkin ilgili ilanlar için üyelere çeşitli nitelik ve koşullara tabi ilan listeleme ve görüntüleme seçeneklerinin sunulmasını ve bu ilanların üyelerin ve Kullanıcıların görüntüleyebilmeleri için erişimlerine sunulmasını sağlamaktır. İşbu sözleşmenin konusu, SİTE’ de EMLAKSİTEM tarafından sağlanan uygulamaların ÜYE ve Kullanıcı tarafından yararlanılmasına ilişkin şartların ve koşulların belirlenmesi ve bu doğrultuda tarafların hak ve yükümlülüklerinin tespitidir. İşbu sözleşmenin kapsamı ise, SİTE’ de yer alan tüm hizmet, uygulamalara ve içeriğe ilişkin şart ve koşulların belirlenmesi olup SİTE’ de EMLAKSİTEM tarafından yapılan hizmetlere kullanıma, içeriklere, uygulamalara ve kullanıcılara yönelik her türlü beyan işbu sözleşmenin ayrılmaz parçası olarak kabul edilecektir. İşbu sözleşmenin kabulü ile ÜYE, SİTE’ de yer alan ve yer alacak olan EMLAKSİTEM tarafından yapılan hizmetlere, kullanıma, içeriklere, uygulamalara ve kullanıcılara yönelik her türlü beyanı da kabul etmiş olur.

MADDE 3 - EMLAKSİTEM’İN SORUMLULUKLARI

3.1. EMLAKSİTEM, SİTE içerisinde ve tamamen bu sitenin formatına bağlı kalarak, ÜYE' ye ait gayrimenkulün özelliklerini yayınlanması ile ilgili olarak teknik hizmet desteği verecektir. EMLAKSİTEM, işbu sözleşme kapsamında verilen hizmetin kesintisiz olarak sağlanabilmesi hususunda elinden gelen her türlü çabayı sarf edecektir. Ancak EMLAKSİTEM ' in elinden geleni yapmasına karşın önlenemeyen teknik arızalardan dolayı hizmetin sağlanamaması halinde ÜYE, EMLAKSİTEM’ i sorumlu tutmayacağını ve bu nedenle de her ne nam adı altında olursa olsun bir hak, tazminat veya başkaca bir alacak talep etmeyeceğini peşinen kabul ve taahhüt eder.

3.2. EMLAKSİTEM' in sözleşme konusu hizmeti ÜYE' ye sunma yükümlülüğü hizmetin satın alınması ile ilgili olarak ÜYE tarafından verilen kredi kartı limitinin hizmet bedelini karşılayacak düzeyde olması ve EMLAKSİTEM' in işbu kredi kartı vasıtasıyla hizmet bedelini tahsil edebilmiş olması veya ÜYE tarafından sözleşme konusu hizmet bedelinin EFT veya banka havalesi suretiyle EMLAKSİTEM' e ödenmiş olması şartına bağlıdır. ÜYE tarafından herhangi bir ödeme yapılmadan EMLAKSİTEM hizmet sağlamaya başlamaz. Taraflar arasında ÜYE’ nin sistemden ücretsiz olarak yararlanması kararlaştırıldığı takdirde EMLAKSİTEM hizmete mümkün olan en kısa sürede başlayacaktır. 

3.3. SİTE isimli internet sitesinin amacı, emlak sektöründe yer alan her türlü ürün ve hizmeti internet ortamındaki milyonların faydasına sunmaktır. Gerek hizmetin arzı ve gerekse iletişim enstrümanları ve ÜYE’ lerin girdileri yönünden EMLAKSİTEM' e hiçbir sorumluluk yüklenemez. ÜYE ve kullanıcılar arasındaki hiçbir işlemde, EMLAKSİTEM' in bizzat taraf olduğu özel anlaşmalar dışında, hukuki sorumluluk taşımaz.

MADDE 4 - ÜYE'NİN YÜKÜMLÜLÜKLERİ

4.1. ÜYE, EMLAKSİTEM' in sahibi olduğu SİTE internet sitesinde belirtilen hizmetlerden yararlanabilmesi için üyelik bilgilerini tam ve eksiksiz olarak doldurması ve tercih etmiş olduğu üyelik veya ilan paketlerine ilişkin paket ücretini kredi kartı veya eft/havale suretiyle EMLAKSİTEM' e ödemesi gerekmektedir.

4.2. ÜYE, üyelik işlemlerini tamamlayarak ve paket seçimini yapmak suretiyle işbu SÖZLEŞME' nin tamamını okuduğunu, içeriğini tamamen anladığını ve sözleşmede belirtilen ve internet sitesinde belirtilecek olan tüm hususları kayıtsız ve şartsız olarak kabul ettiğini ve onayladığını kabul ederek, belirtilen bu hususlar ile ilgili olarak herhangi bir itiraz ve defi ileri sürmeyeceklerini beyan ve taahhüt etmektedir.

4.3. ÜYE, satın almış olduğu hizmeti hiçbir şekilde suç teşkil edecek, yasal açıdan takip gerektirecek, ülke çapında ya da uluslar arası düzeyde yasaların ve uluslar arası anlaşmaların ihlali sonucunu doğuran ya da böyle durumlara teşvik eden, yasadışı, tehditkâr, rahatsız edici, hakaret, küfür veya iftira içeren, küçük düşürücü, kaba, pornografik ya da kamu düzenini bozucu, genel ahlaka aykırı, başkalarını rahatsız ve taciz edecek şekilde, kişilik haklarına zarar verici, yasalara aykırı bir amaç için, başkalarının gizlilik hakkına, fikri ve telif haklarına, ticari marka hakları veya başka mülkiyet haklarına tecavüz edecek şekilde kullanamaz. Ayrıca ÜYE, başkalarının internet'i kullanmasını önleyici veya zorlaştırıcı faaliyet ve işlerde bulunamaz. SİTE altyapısı üzerine makul olmayan veya orantısız büyüklükte yük getiren veya bir virüs veya başkaca bir zararlı unsur içeren herhangi bir işlem de yapamaz.  ÜYE, yukarıda belirtilen kısıtlamalara tamamen uymayı kabul ve taahhüt eder.

4.4. ÜYE, diğer internet kullanıcılarının yazılımlarına ve verilerine izinsiz olarak ulaşmamayı veya bunları kullanmamayı kabul etmiştir. Aksi taktirde EMLAKSİTEM' in bu yüzden kamu kurumlarına ve/veya üçüncü şahıslara ödemek zorunda kaldığı her türlü tazminat ve/veya idari/adli para cezaları için ÜYE' ye aynen rücu edilir. EMLAKSİTEM söz konusu durumlar neticesinde marka, prestij ve iş kaybı nedeni ile uğrayacağı menfi ve müspet zararları ÜYE’ den tazmin etme hakkını saklı tutar.

4.5. ÜYE, Fikir ve Sanat Eserleri Yasası, Markaların Korunması Hakkında Kanun Hükmünde Kararname, Türk Ticaret Kanunu, Patent Haklarının Korunması Hakkında Kanun, Türk Ceza Kanunu ve diğer mevzuat hükümlerine riayet etmeyi ve bunları ihlal etmemeyi kabul ve taahhüt eder. Aksi taktirde EMLAKSİTEM' in bu yüzden kamu kurumlarına ve/veya üçüncü şahıslara ödemek zorunda kaldığı her türlü tazminat ve/veya idari/adli para cezaları ÜYE' ye rücu edilir. EMLAKSİTEM söz konusu durumlar neticesinde marka, prestij ve iş kaybı nedeni ile uğrayacağı menfi ve müspet zararları ÜYE’ den tazmin etme hakkını saklı tutar.

4.6. ÜYE, kendisi tarafından belirlenmiş kullanıcı adı ve şifreyi başka kişi ya da kuruluşlara veremez. Aksi halde EMLAKSİTEM söz konusu kullanımdan doğan tazmin hakkı saklıdır. ÜYE' nin işbu sözleşme ile sahip olduğu kullanım hakkı sadece kendisine aittir, başkalarına devredilemez.

4.7. ÜYE, yayınlanacak ilanlarında belirtilen bilgi ve fotoğrafların doğru olduğunu, fotoğrafların ilana ait olduğunu, üçüncü kişi ve kuruluşları yanıltacak nitelikte herhangi bir hususa yer vermeyeceğini, yayınlanan görüş, düşünce, ifade ve resimlerin EMLAKSİTEM ile hiçbir ilgi ve bağlantısı olmadığını ve sadece kendisini bağlayacağını kabul ve taahhüt eder.

4.8. EMLAKSİTEM' in her zaman, tek taraflı olarak ÜYE' ye verilen hizmeti sürekli veya geçici olarak durdurma hakkı vardır. ÜYE işbu tasarrufu peşinen kabul eder. Bu durumda EMLAKSİTEM' in sorumluluğu, henüz ÜYE tarafından kullanılmamış olan hizmetin bedelinin iadesi ile sınırlıdır.

4.9. ÜYE, EMLAKSİTEM tarafından kendisine verilen hizmetin karşılığı olarak EMLAKSİTEM tarafından belirtilen ücretleri ödeyecektir. EMLAKSİTEM her zaman bu tarifede tek taraflı olarak değişiklik yapma hakkına sahiptir. EMLAKSİTEM' in internet, e-posta, www servisi ile yayınladığı tarife, ÜYE' ye yapılmış tebligat yerine geçecektir. ÜYE tarafından kendisine intikal etmemiş olduğunu öne sürerek itirazda bulunma hakkından peşinen vazgeçmiştir.

4.10 ÜYE, SİTE üzerinden EMLAKSİTEM’ in kontrolünde olmayan başka internet sitelerine ve/veya portallara, dosyalara veya içeriklere link verilebileceğini, bu linkin yöneldiği internet sitesini veya işleten kişisini desteklemek amacıyla veya internet sitesi veya içerdiği bilgilere yönelik herhangi bir türde bir beyan veya garanti niteliği taşımadığını, söz konusu linkler vasıtasıyla erişilen portallar, internet siteleri, dosyalar ve içerikler, hizmetler veya ürünler veya bunların içeriği hakkında EMLAKSİTEMin herhangi bir sorumluluğu olmadığını kabul ve beyan eder. EMLAKSİTEM, Site'de kullandığı ve işbirliği içerisinde olduğu üçüncü şahıs sitelerine ulaşılacağı, sitelerden herhangi bir şekilde virüs tehdidi ile karşılaşılmayacağı, sitedeki bilgiler, ürünler ve hizmetlerden veya içerdikleri diğer bağlantılardan her ne nam altında olursa olsun EMLAKSİTEM’ in sorumluluğunu doğurabilecek herhangi bir taahhüt vermemektedir. Bu sitelerin kullanımıyla veya içerikleri nedeni ile doğabilecek gerek maddi gerekse manevi zararlar ÜYEler'in kendi sorumluluğundadır.

4.11. ÜYE, ücretlendirme ve kullanılan hizmetin hesabı konusunda EMLAKSİTEM kayıtlarının tek muteber kayıt olduğunu ve bu kayıtlara hiçbir şekilde itiraz etmemeyi kabul etmiştir.

4.12. EMLAKSİTEM, ÜYE verilerinin yetkisiz kişilerce okunmasından, ÜYE yazılım ve verilerine bu yolla gelebilecek herhangi bir zarardan dolayı sorumlu olmayacaktır. ÜYE bu hizmetin kullanılmasından dolayı uğrayabileceği hiçbir zararla ilgili olarak EMLAKSİTEM' den herhangi bir tazminat talep etmemeyi peşinen kabul etmiştir.

4.13. ÜYE; kendisi tarafından SİTEe sağlanan her türlü bilgi, içerik, materyal veya verinin virüs, spyware, kötü niyetli yazılım, trojan, vs. SİTEe veya herhangi bir parçasına zarar verecek nitelikte materyaller içermemesi için gerekli her türlü tedbiri (gerekli anti-virüs yazılımlarını kullanmak da dahil olmak üzere) aldığını kabul, beyan ve taahhüt eder.

4.14 ÜYE, EMLAKSİTEM'in, ÜYE tarafından SİTE'ye girilen ilanların, içeriklerin ve görsellerin üçüncü şahıslara ait sitelerde ve sistemlerde görüntülenebilmesi, işlenmesi ve derlenmesi amacıyla anlaşmalar yapabileceğini, ÜYE tarafından SİTE'ye girilen ilanların, içeriklerin ve görsellerin SİTE ve EMLAKSİTEM’ in reklam ve tanıtımı için hazırlanan görsel ve içeriklerde kullanılabileceğini, bu konuda gerekli her türlü hak ve yetkiyi herhangi bir sayı, süre ve yer kısıtlamasına tabi olmaksızın ve bu uğurda herhangi bir bedel talebinde bulunmaksızın EMLAKSİTEM’ e verdiğini kabul ve beyan eder.

4.15. Yukarıda sayılan maddelerden bir ya da bir kaçını ihlal eden ÜYE, işbu ihlal nedeniyle cezai ve hukuki olarak şahsen sorumludur. Ayrıca işbu ihlal nedeniyle, olayın hukuk alanına intikal ettirilmesi halinde EMLAKSİTEM' in ÜYE' ye karşı işbu şartlara uyulmamasından dolayı tazminat hakkı saklı olacaktır.

4.16. EMLAKSİTEM, ÜYE'nin sistemi işbu şartlara ve yasalara aykırı olarak kullandığını tespit ederse, ÜYE' yi yetkili makamlara bildirmek hakkına sahiptir. Ayrıca benzer bir durumda EMLAKSİTEM işbu sözleşmede öngörülen tedbirleri de almak hakkına sahiptir.

4.17. ÜYE, EMLAKSİTEM' in hizmetlerinden faydalanmaya başladığı andan itibaren işbu sözleşmenin tüm hükümlerinin kendisi hakkında hüküm ifade edeceğini kabul eder.

MADDE 5 - FİKRİ MÜLKİYET HAKLARI

Uluslar arası telif hakları ve ticari marka kanunları dahil ancak bunlarla sınırlı olmamak kaydıyla Site'nin ve EMLAKSİTEM' e ve bağlı ortaklarına ait işbu sözleşmede belirtilen ve ileride hizmete sunulacak diğer platformların (arayüz, ilan veri tabanı, içerik veri tabanı, tasarım, metin, imge, html kodu ve diğer kodlar da dahil ve fakat bunlarla sınırlı olmamak kaydıyla) tüm elemanları EMLAKSİTEMe ait ve/veya EMLAKSİTEM tarafından üçüncü bir kişiden alınan lisans hakkı altında kullanılmaktadır. EMLAKSİTEM uygulamalarının, SİTEde yer alan bilgilerin ve EMLAKSİTEMin telif haklarına tabi çalışmalarının yeniden satışı, paylaşılması, dağıtılması, sergilenmesi ve üçüncü şahısların erişimine sunulmasına EMLAKSİTEM tarafından izin verilmemektedir. ÜYE'ler, arayüz, içerik veri tabanı, tasarım, metin, imge, html kodu ve diğer kod ve yazılımlar da dahil olmak üzere, Site'yi veya içindekileri izlemek ve/veya kopyalamak, çoğaltmak, değiştirmek, başka bir lisana çevirmek amacıyla ya da izin ve yetki verilmeyen başka amaçlarla ve önceden EMLAKSİTEM'in açık ve yazılı iznini almadan herhangi bir robot, örümcek veya başka otomatik aletler ya da manuel süreçler kullanmayacaklarını; bu içerikten türev eserler yaratmayacaklarını ya da bunları kamuya teşhir etmeyeceklerini kabul ve taahhüt ederler. ÜYE'ler, Site'nin çalışmasına müdahale etmek veya müdahaleye teşebbüs etmek amacıyla herhangi bir araç, yazılım, robot, örümcek, veya başka otomatik aletler ya da manuel süreçler kullanmayacaklarını, siteye yetkisiz olarak bağlanmayacaklarını ve işlem yapmayacaklarını, diğer internet kullanıcılarının yazılımlarına ve verilerine izinsiz olarak ulaşmayacaklarını veya bunları kullanmayacaklarını kabul ve taahhüt ederler. ÜYE'ler işbu kullandırtmalar sebebiyle ÜYE'lerin uğrayacağı zararlardan veya taleplerden EMLAKSİTEM'in herhangi bir sorumluluğunun bulunmadığını kabul ve beyan ederler. Aksi takdirde EMLAKSİTEM'in bu yüzden kamu kurumlarına ve/veya üçüncü şahıslara ödemek zorunda kaldığı her türlü tazminat ve/veya idari/adli para cezaları için ÜYE'ye aynen rücu edilir. EMLAKSİTEM, SİTEün kullanımını sadece bedelinin ödenmesi şartıyla "İlan Avantaj Ürünleri"nin ÜYElere sunulması, kullanıcılara ve ÜYElere yönelik olarak ve sadece Site üzerinde bulunan içeriğin ticari olmayan amaçlarla görüntülenmesi amacıyla sınırlandırmış bulunup, bunun dışında ve özellikle aşağıda belirtilen kapsamda SİTEün her türlü kullanımına ve SİTE üzerindeki içeriğin bütününün veya bir bölümünün her türlü elde edilmesine, kopyalanmasına, işlenmesine, kullanılmasına ve SİTE üzerindeki içeriğe link verilmesine izin vermemekte ve rıza göstermemektedir. SİTEün yasadışı, hileli veya ticari amaçlarla kullanılması; SİTEün ÜYE, kullanıcı veya üçüncü bir kişi tarafından kendisine ya da başka bir kişiye ait veritabanı, kayıt veya rehber yaratmak, kontrol etmek, güncellemek, değiştirmek amacıyla kullanılması; SİTE ‘ nin bütününün veya herhangi bir bölümünün bozma, değiştirme, tersine mühendislik yapma amacıyla kullanılması; SİTE tarafından belirlenmiş olan iletişimler ve teknik sistemler üzerine makul olmayan veya orantısız derecede büyük yükler getiren ya da söz konusu iletişim veya teknik sistemleri engelleyen ya da bozan bir şekilde SİTE’ ye erişim sağlanmaya çalışılması; EMLAKSİTEM’ İN önceden yazılı iznini alınmaksızın, Site üzerinde otomatik program, robot, web crawler, örümcek, veri madenciliği (data minig) veri taraması (data trawling) vb. "screen scraping" yazılımları veya sistemleri kullanılması; İşbu sözleşme ile belirlenen kullanım sınırları dışında SİTE’ nin ve SİTE üzerindeki içeriğin kullanılması hukuka aykırı olup; EMLAKSİTEM’ in ilgili talep, dava ve takip hakları saklıdır. İzin verilmeyen kullanımı gerçekleştiren kişiler, EMLAKSİTEM’ in ve üçüncü şahısların uğradıkları zararları mahkeme masrafları ve avukatlık ücreti de dahil olmak üzere karşılamakla yükümlü olacaklardır. EMLAKSİTEM’ in; SİTE ve SİTE üzerindeki uygulamaları ve içerikleri, bilgileri, telif haklarına tabi çalışmaları, ticari markaları, ticari görünümü veya Site vasıtasıyla sahip olduğu her tür maddi ve fikri mülkiyet hakları da dahil tüm malvarlığı, ayni ve şahsi hak, ticari bilgi ve know-how'a yönelik tüm hakları saklıdır. EMLAKSİTEM, ÜYE' lerin, Site'yi ve altyapısını yukarıda belirtilen şartlara ve yasalara aykırı olarak kullandığını tespit ederse, ÜYE' yi yetkili makamlara bildirmek hakkına sahiptir. Ayrıca benzer bir durumda EMLAKSİTEM, gerekli gördüğü tedbirleri de almak ve ÜYE’ likleri iptal etme hakkına sahiptir.

MADDE 6 - SÖZLEŞME DEĞİŞİKLİKLERİ

EMLAKSİTEM, tamamen kendi takdirine bağlı ve tek taraflı olarak işbu sözleşmeyi uygun göreceği herhangi bir zamanda SİTE’ de ilan ederek değiştirebilir. İşbu sözleşmenin değişen hükümleri, ilan edildikleri tarihte geçerlilik kazanacak, geri kalan hükümler aynen yürürlükte kalarak hüküm ve sonuçlarını doğurmaya devam edecektir. İşbu sözleşme, ÜYE’ nin tek taraflı beyanları ile değiştirilemez.

MADDE 7 -  MÜCBİR SEBEPLER

Hukuken mücbir sebep sayılan tüm durumlarda, EMLAKSİTEM işbu sözleşme ile belirlenen edimlerinden herhangi birini geç veya eksik ifa etme veya ifa etmeme nedeniyle sorumlu değildir. Bu ve bunun gibi durumlar, EMLAKSİTEM için, gecikme, eksik ifa etme veya ifa etmeme veya temerrüt addedilmeyecek veya bu durumlar için EMLAKSİTEM’ den herhangi bir nam altında tazminat talep edilemeyecektir. Mücbir sebep terimi; doğal afet, isyan, savaş, grev, iletişim sorunları, altyapı ve internet arızaları, sisteme ilişkin iyileştirme veya yenileştirme çalışmaları ve bu sebeple meydana gelebilecek arızalar, elektrik kesintisi ve kötü hava koşulları da dâhil ve fakat bunlarla sınırlı olmamak kaydıyla ilgili tarafın makul kontrolü haricinde ve EMLAKSİTEM’in gerekli özeni göstermesine rağmen önleyemediği kaçınılamayacak olaylar olarak yorumlanacaktır.

MADDE 8 - UYGULANACAK HUKUK VE YETKİ

İşbu sözleşmenin uygulanmasında, yorumlanmasında ve işbu sözleşme dâhilinde doğan hukuki ilişkilerin yönetiminde yabancılık unsuru bulunması durumunda Türk kanunlar ihtilafı kuralları hariç olmak üzere Türk Hukuku uygulanacaktır. İşbu sözleşmeden dolayı doğan veya doğabilecek her türlü ihtilafın hallinde İzmir  Mahkemeleri ve İcra Daireleri yetkilidir.

MADDE 9 - EMLAKSİTEM KAYITLARININ GEÇERLİLİĞİ

ÜYE, işbu sözleşmeden doğabilecek ihtilaflarda EMLAKSİTEM'in kendi veritabanında, sunucularında tuttuğu elektronik ve sistem kayıtlarının, ticari kayıtlarının, defter kayıtlarının, mikrofilm, mikrofiş ve bilgisayar kayıtlarının muteber bağlayıcı, kesin delil teşkil edeceğini, EMLAKSİTEM’ i yemin teklifinden ber'i kıldığını ve bu maddenin HMK 193. Madde anlamında delil sözleşmesi niteliğinde olduğunu kabul, beyan ve taahhüt eder.

MADDE 10 - BÜTÜNLÜK

İşbu sözleşmenin herhangi bir hükmünün geçersizliği, yasaya aykırılığı ve uygulanamazlığı, sözleşmenin geri kalan hükümlerinin yürürlüğünü etkilemeyecektir.

MADDE 11 – TEBLİGAT

Üye’ nin yükümlülüklerini düzenleyen işbu sözleşmenin 4.9 maddesinde fiyatlara dair değişikliklerin yayınlanmakla ÜYE’ ye tebliğ eidlmiş sayılacağına dair düzenleme saklı kalmak kaydı ile- işbu sözleşme ve uygulanması ile ilgili olarak yapılacak her türlü tebligat için, taraflar, işbu sözleşmenin 1. maddesinde yazılı adresleri, yasal ikametgah olarak belirlemişlerdir. Taraflar, bu adreslerde vaki değişiklikleri, diğer tarafa, noter kanalı veya iadeli taahhütlü mektup yolu ile bildirmedikleri takdirde, bu adreslerine yapılacak tebligatların geçerli, usulüne uygun ve kendilerine yapılmış sayılacağını kabul, beyan ve taahhüt ederler.

MADDE 12- YÜRÜRLÜK

İşbu sözleşme ve sözleşmeyle atıfta bulunulan ve sözleşmenin ayrılmaz bir parçası olan belgelerden ve eklerden oluşan sözleşme ÜYEnin elektronik olarak onay vermesi ile karşılıklı olarak kabul edilerek yürürlüğe girmiştir.