Giriş Yap Üye Ol Ücretsiz İlan Ver

Arsa Tevhit İşlemi Nedir? Tevhit İşlemi Nasıl Yapılır?

Son Güncellenme Tarihi : 08 Ekim 19

Arsa satış işlemlerinde yaşanan çeşitli zorlukların yanında arsa tehvit işlemleri gerekli ve zorunlu uygulamalar olmaktadır. Kısaca aynı bölgede aynı adada ve imar planlama alanı içinde yan yana olan, iki veya daha fazla parselin, tapu kütüğünde ayrı sayfalara kayıtlı iken, taşınmazları tek sayfada birleştirme ve yeni parsel numarası verilmesi işlemidir. Bu birleştirme 3194 sayılı imar kanununun 15 ve 16 maddelerine göre yapılmaktadır.
Arsa Tevhit işlemi aynı kişilere ait olabileceği gibi, ayrı kişilere ait olan parsellerde de birleştirme yapılmasında bir sakınca yoktur. Bu durumda iki ayrı kişiye ait parsellerin birleşmesi durumunda tapu ½ hisseli şekilde verilir. İmar parsellerinin birleştirmesi durumunda yapılacak olan inşaat sahası daha da büyük olacağından daha şık ve planlı binalar yapılabilir.

Birleştirme İşlemi Nerede Yapılır?

Tevhit işlemi tapu kadastro müdürlüklerinde yapılan bir işlemdir. Ancak önce lisanslı bürolara gidilmesi gerekir lisanslı bürolar; harita ve kadastro mühendislerinin devlet tarafından sınavı kazanmış ve diğer şartları yerine getirmiş olan yeminli harita mühendisleridir. Lisans büroları gerekli incelemeyi yaparak tevhit edilmesinden sakınca veya bir problem olmadığı kanaatine varırsa, birleştirme işlemi için “Kadastro Teknik Hizmetleri Defterine Kayıt” yapılır. Bu kayıt gerçekleştikten sonra “Fen kayıt numarası” alınması gerekir ve “Tip Sözleşme” düzenlenerek karşılıklı imzalar atılır. Diğer işlemleri lisans büro takip eder.

Hangi Arsalar Tevhit Yapılmaz?

İmar planında farlı yükseklik verilmiş parseller tevhit edilemez.
•    Mesela bir parselde 5 kat imar varsa diğer parselde 8 kat imar planı içinde kalıyorsa bunların tevhidi yapılamaz.
•    İki arsa arasında 3 metre veya daha fazla kot farkı varsa bu arsalarda planlı alanlar tip imar yönetmeli 19/4 maddeye göre tevhit edilmesi mümkün değildir.
•    Arsa hisseli ise tevhit işlemi yapılabilmesi için bütün hissedarların tescil işlemi yerine getirilirken tescil işleminde hepsinin imzası bulunması gerekir. Hissedarlardan birisinin imzası yoksa işlem gerçekleşmez.
•    Yapılan tevhit işlemi kamulaştırma için veya mahkeme kararı varsa arsa sahiplerinin talepleri aranılmadan yerine getirilir.

TeBaşvuruda İstenecek Belgeler Nelerdir?

•    Maliklerin nüfus cüzdanları TC.’nosu ile beraber
•    Taşınmaza ait tapu senedi
•    2 adet fotoğraf son 6 ay içinde çekilmiş olması gerekir
•    Şirketler, Vakıf, Dernekler için yetki belgesi ve imza sirküleri
•    Tevhit yapılacak arsanın sahibi eğer ölmüşse mirasçıların veraset belgesi ve vukuatlı nüfus kayıt örneği
•    Birleştirme işlemi yapılacak arsalardan birisinin üzerinde bina varsa deprem sigortası ”DASK”
•    Mevzuata ve yönetmeliğe uygun olarak hazırlanmış plan ve ekli belgenin de olması gerekirDiğer Haberler