Giriş Yap Üye Ol Ücretsiz İlan Ver

Emlak Vergisi Nasıl Geri Alınıyor?

Son Güncellenme Tarihi : 28 Ekim 20

Emlak vergisi Türkiye’de evi, arsası, dükkanı, işyeri, atölyesi , tarla veya arazi gibi hayrimenkul taşınmazı olan herkesin sahip oldukları bu emlaklar için emlak rayiç bedeline uygun oranda vergi vermesi gerekir. Emlak vergisi olarak kısaca özetlenen bu vergi ödemelerinde ise belli kesimlere vergi muafiyeti tanınmıştır. 

Belirlenen durumlara uygun bu kesimlerden emekliler, ev hanımları, işsizler bu emlak vergisi muafiyetlerinden yararlanabilmektedir. 

Fakat az bilenen bir durum olduğu için bu muafiyet hakkı olmasına rağmen pek çok kesim otomatik alınan bu vergileri halen bu verileri ödemektedir.  Bu kişiler gereksiz yere ödedikleri vergileri başvurdukları takdirde geri alabilmektedir. Elbette bu başvurunun da bir zaman aşımı süresi olduğunu da unutmamak gerekir.

Emlak Vergi İadesi Hakkında Bilgiler

Diğer vergilerden farklı olarak, emlak vergisi her yıl otomatik olarak tahakkuk ettirilir ve beyanname gerekmez. Her yıl, emlak vergisi ödeme tarihi içerisinde, belediye otomatik olarak belirlenen yeniden değerleme oranında emlak vergisi tahakkuk ettirecek ve vergiyi bu tutarlar üzerinden ödeyecektir.

Geçmişe Yönelik Yararlanma

Bazı belediyeler, emeklilerin veya ev hanımlarının geriye dönük olarak sıfır oranlı emlak vergisi uygulamalarından yararlanamayacağını belirtti. Aslında, vergilendirme konularından sorumlu kişi olarak Ekonomi Bakanlığı'nın görüşü belediye için değil, kanun ve bülten önemlidir.

Karara göre, vergi dairesi tebligatta indirimli inşaat vergisi oranından emeklilere ve yukarıdaki uygulamadan "sınırlama değişiklik dönemi" olan 2014, 2010, 2011, 2012 ve 2013 yıllarından yararlanmaları için bir süre belirlememiştir. Yıl içinde yapılan tüm başvurular dikkate alınmıştır. Geçmişte bundan yararlanmanın mümkün olduğu açıklandı.
Bir başka şartnamede, “bekarların 200 metrekareyi geçmediği, emeklilikte gecikme beyan eden emeklilerin emlak vergilerini geriye dönük olarak (sıfır) azaltabileceği belirtiliyor.” (MB Kayseri VD. Başkan Yardımcısı, 4.4.2011 tarih ve 2024 -25). Maliye Bakanlığı, 2007, 2008 ve 2009 yıllarında indirimli inşaat vergisi oranının (sıfıra dönüş) "bekar ve gelirsiz arazi emeklilik evleri" karşılığında kullanılması gerektiğini belirtti.

Geçmişe Dönük Düzeltmenin Anlamı Ne?

Düzeltme işleminin geriye dönük olarak kullanılması, yanlış vergilerin düzeltme makbuzuna göre düzeltilmesi (mahsup edilmesi) anlamına gelir. Vergi tahsil edilmişse, vergi mükellefine iade etmeyi reddedin. Vergi mükellefi, ilgili düzeltme fişinin tebliğ tarihinden itibaren bir yıl içinde ödemenin iadesi için başvuruda bulunmazsa hakkı kaybedilir.

Ne Yapılması Gerekiyor?

Emekliler 44 numaralı Emlak Vergisi Bülteninde yer alan 38 numaralı form olan ev hanımları ve işsizler için form doldurmalıdır, bu formun bir kopyası belediyeden ücretsiz olarak temin edilerek ilgili belediyeye teslim edilebilir.

Bundan sonra, ilgili belediye yetkililerinden 2009, 2010, 2011, 2012 ve 2013 yıllarında ödedikleri emlak vergisini düzeltmelerini derhal talep etmeleri gerekmektedir.
Belediye bu iadeleri yapmak zorundadır. Çünkü ilgili yasa ve tebliğlerde ve şirket patronunun mali hükümlerinde "Geçmiş vergileri düzelteceksin", "Vergi Usul Kanunu". 120 / 2'de, "Toplanan vergiyi iade edeceksiniz" anlamına geliyor.

Alıcı ve satıcıların emlak vergisinden alıcılar ve satıcılar sorumludur (Emlak Vergisi Kanunu Madde 30 / Nihai). Bu nedenle gayrimenkul satın alırken emlak vergisi borcu olup olmadığını araştırmakta fayda var. Ayrıca, satıcının gayrimenkulün satıldığı yıla ait emlak vergisini ödemesi gerekmektedir. Alıcının yükümlülükleri ertesi yıl başlar. Engelliler "Tek Özürlüler Vergi İndirimi ve İnşaat Vergisi Formu" ile "Sağlık Bürosu Raporu" nu ilgili belediye yönetimine sunmalıdır.

İlgili yasal hükümlere göre emlak vergisi muafiyeti kapsamındaki emekliler, ev hanımları ve işsizler belediye yönetiminin formunu doldurarak belediyeye teslim etmelidir. Daha sonra, form kendilerine teslim edilmeden önceki yıl ödenen emlak vergisini sormalıdırlar. Belediyeler, yasalara uygun olarak bu tür gereklilikleri yerine getirmekle yükümlüdür.

Emlak Vergi İadesi Hakkında Örnek Form

Emlak vergi iadesi için belediyelere verilecek dilekçe örneği ise şu şekilde yazılabilir;
... Belediyesi Emlak Dairesi Başkanlığına

Belediyeniz sınırları içerisinde yer alan .... adresinde bulunan taşınmazım için ödemiş olduğum emlak vergisi tutarının geriye dönük olarak ... (en fazla 5 yıl geriye ödeme alabileceğinizi unutmayın!) yılları için yılık olarak hesaplanarak tarafıma iade edilmesini talep ederim.

SaygılarımlaDiğer Haberler