Giriş Yap Üye Ol Ücretsiz İlan Ver

Sükna Nedir?

Son Güncellenme Tarihi : 27 Ekim 20

Sözlük anlamı olarak “yerleşme, sükunet, oturma, huzur” şeklinde anlamlara gelen, sükûn kökünden türeyen  sükna kelimesi, kanunda, bir kişiye bir taşınmaz mülkün tamamından veya o mülkün bir kısmından yerleşke, mesken olarak yararlanma hakkının verilmesini ifade eder. Sükna hakkıdan halk içindeki konuşmalarda oturum hakkı, oturma hakkı olarak söz edilir. Sükna hakkının detayları ve sınırları Türk Medeni Kanunun’da 823 sayılı maddesinde belirtilmiştir.

Sükna Hakkı, kişiye bir mülkün bütününde veya bir kısım bölümünde ikamet etme izni veren bir haktır. Mahkemelerce aksi belirtilmediği sürece intifa hakkına ilişkin düzenlemelere tabidir. Bir taşınmaz mülke bağlı sükna hakkı bir başkasına devredilemeyeceği gibi miras olarak ta üçüncü şahıslara intikal ettirilemez.  

Sükna Hakkı için tapu müdürlüklerinde resmi senet düzenlenmiş olma şartı aranır. Kanuna bağlı olarak mahkemelerce verilen kararlar neticesinde oluşan sükna hakkında tescil belgesi düzenlenmiş olması şartı gerekir.

Sükna Hakkı için istenen ve gerekenler şunlardır:

  • Söz konusu taşınmaz mülke ait tapu senedi. Bu yoksa taşınmaz mülkün ada ve parsel numarasını belirten yazılı belge veya malike ait sözlü beyan.
  • Sükan hakkı veren ve verenin fotoğraflı nüfus cüzdanı, pasaportu vekalet verilen avukatın kimliği ile tarafların vesikalık fotoğrafları, TC kimlik veya vergi numaraları.
  • İşleme vekalet ile katılan varsa temsilci sıfatı kazandıran vekalet belgesi.
  • Sükna hakkı mahkeme kararı çıkmış ise ilgili mahkeme kararının belgesi.

Sükna Hakkı ile kira sıklıkla karıştırılır. Sükna hakkı ve kira hakkı farklılıklar içerir. Ayni hak olarak bilenen Sükna hakkı yasada irtifak hakları olarak görülür. Ve irtifak hakları sütunun da yer alır. Şahsi bir hak olan kira hakkı ise tapu kütüğünde şerhler sütununda yer alır. Sükan hakkı tesisinde tapuda senet oluşturma gibi şekil şartı aranırken, kira hakkı için noterden veya karşılık sözleşme ile düzenlenen belge yeterlidir. Sükan hakkı sadece konut gibi taşınmazlarda kullanılabilir. Kira hakkı ise tarla, bağ bahçe gibi tapulu mülklerde de kullanılmaktadır. Ve mahkemelerden çıkan kararlarda kira hakkı gibi bir karar çıkmaz. Mahkemelerin verdiği oturma hakkı sükna hakkı olarak geçer. 

Sükna Hakkı Süresi

Sükna hakkının sona erme süresine neden olan sebepler, intifa hakkının sona erme sebepleri ile aynıdır. Taşınmazın tamamen yok olması, kamulaştırılması, mahkeme kararı, cebri icra, ölüm, kararlaştırılan sürenin dolması ve terkin gibi hallerde sona erer.Diğer Haberler